Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hvem er vi?

Børnehuset Fasanen er en integreret institution med vuggestue og børnehave.

Børn der enten går i vuggestue eller børnehave i Fasanen bliver en del af et børnehus, hvor fællesskab, trivsel, udvikling og det enkelte barn er i fokus.

Fællesskab

Med fællesskab har vi fokus på at hjælpe og støtte børns venskaber i børnehøjde. 

Derudover ønsker vi, at børnene føler tilhørsforhold til deres egen stue, men også til hele børnehaven.

Vi har fokus på, at alle børn føler, at de er værdifulde for fællesskabet, hvilket vi opnår gennem genkendelige aktiviteter. 

Børns trivsel

Vi ønsker at give børnene de bedste rammer for trivsel i børnehaven.

Derfor har vi fokus på nærvær, så vi både hjælper børnene med at udvise glæde og begejstring men samtidig også trøste, når der er behov for dette. 

I den pædagogiske tilgang vægter vi humor og positivitet, da vi mener at dette smitter af på det enkelte barn.

Børns udvikling

Børns udvikling er et essentielt fokusområde i børnehavealderen. 

Derfor er vi bevidste om forskellige læringsmiljøer og arbejder både aldersintegreret indenfor og på tværs af stuerne.

Vi har fokus på det enkelte barns næste udviklingszone og hjælper barnet med at opnå den optimale udvikling.

Det enkelte barn

I Fasanen vægter vi at anerkende at børn er forskellige og har forskellige behov. 

Derfor har vi fokus på det enkelte barn. 

Dette fokuserer vi på ved at tilpasse pædagogiske aktiviteter, så der er aktiviteter, der imødekommer alle de forskellige behov, som børnene har.